Strój

W wyniku procesu osiedleńczego po 1945 r. ludność ziemi stepnickiej uległa znacznemu zróżnicowaniu. Nie można było wybrać jednego stroju typowego dla jakiegoś regionu. Zespół skupiał mieszankę regionalną. Byli tu członkowie z województwa rzeszowskiego, lubelskiego, mazowieckiego, krakowskiego, wielkopolskiego, kieleckiego, sieradzkiego i kujawskiego.
Twórczyniami stroju były założycielki zespołu Eugenia Kielik i Czesława Żółciak. To one pierwsze wyobrażały sobie, jak strój ma wyglądać.

Damski strój składa się z gorsetu, spódnicy i fartuszka.

W pierwszych spódnicach dominowały kolory niebieski, zielony i żółty, odzwierciedlając kolory regionu, w którym zespół mieszka: niebieski – wodę, zielony – lasy i żółty – zboże.

Strój Panów to serdak i spodnie.

Białą bluzkę przewidziano dla wszystkich.

Wzorem do naśladowania był regionalny „Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Pyrzyckiej”, który jako jedyny liczył się na Pomorzu Zachodnim i uznawany był przez muzyków, etnografów i etnomuzykologów.